Akem Kimya

Biyolojik Mücadele Nedir?

Zararlı bir mikroorganizmaya karşı onun düşmanı ya da rakibi olan bir canlıdan faydalanmak suretiyle yapılan mücadeledir. Bu mücadelede zarar veren canlıyı ortamdan uzaklaştırmak için, mevcut canlıyı ya da onun gıdasını yiyerek beslenen başka bir canlıyı ortama yerleştirmek gerekir.

Biyolojik Mücadelede Bakterilerin Önemi

Bakteriler doğanın geri dönüşüm elemanlarıdır.
Çok sayıda bileşiği indirgeme özelliğine sahiptir.
Doğada tüm organik maddelerin geri dönüşümü bakteriler tarafından gerçekleştirilir.

NEDEN ATIK ARITIMI İÇİN BAKTERİLER UYGUNDUR?

 Düşük maliyetlidir.
 Güvenlidir.
 Daha az iş gücü ve ekipman gerektirir.
 Tam bir parçalama işlemi yapar.
 Kimyasal içerik bulundurmaz.
 Bu organizmalar zaten tabiatta mevcuttur ve tabiat ana da kendini temizlemek için bu doğal mikroorganizmaları kullanır.

BAKTERİLER ATIĞI TAM OLARAK NASIL İNDİRGERLER?

Bakteriler büyüme ve üreme evrelerinde kompleks bileşikleri kullanabilmek için enzim salgılayarak hücre içerisine alabilecekleri boyutlara parçalarlar . Bakteriler enerji ve karbon ihtiyaçlarını hidrokarbonlardan sağlarlar.

BİOAUGMENTASYON (=BAKTERİ YÜKLEME) İŞLEMİNİN FAYDALARI

 Mikrofloranın çeşitliliğini sağlar.
 Yararlı bakterilerin mevcut konsantrasyonlarının artmasına olanak tanır.
 Birçok problemin etkili biçimde çözülmesini sağlar.
 Düşük maliyetlidir.
 Sayısız bileşikle mücadelede etkilidir.

Bakteri-Enzim Çalışma Kompleksi

Ürün aktivitesini zenginleştiren 4 ana enzim içerir. İçeriğindeki anahtar bileşenler, nişasta parçalayıcı amilaz, protein parçalayıcı proteaz, selülöz parçalayıcı selülaz ve yağ parçalayıcı lipaz enzimleridir. Enzimler, atık maddeleri parçalamaya başladığı zaman, BZT® içeriğindeki canlı bakteriler harekete geçer.

BZT®, enzim sindirimi tarafından yaratılan ve bakteriyel besinleri hızla sindirme yetenekleri nedeniyle seçilen özel olarak üretilmiş ve hastalığa yol açmayan bakteri türlerini içerir. Bu faydalı mikroorganizmalar çok çalışkandır, aerobik (oksijenli) ve anaerobik (oksijensiz) şartlarda işlev görürler ve sindirim çeşitli şartlar ve sıcaklıklarda garanti altına alınır. Organizmalar zararsızdır ve her bir BZT® lotu “Salmonella içermez” şeklinde sertifikalandırılır.

Choose Your Style

Basic color:
Background:
Background pattern:
Background image: