Green Snow Raiders ® doğal ve suni çim sahalar için kar ve buz çözücü solüsyon

Ülkemizde ağır geçen kış mevsiminin Futbol sahalarında yaşattığı maddi ve manevi olumsuzluklar hissedilir boyutlardadır. Karla ve buzlanmayla mücadele için her yıl milyonlarca doları kurumunuzun bütçesinden pay olarak ayrılmakta, bunun neticesinde de geriye kalan bozulmuş çim sahaları ve, yıpranan çim zeminler olumsuzluk olarak sizlere geri dönmektedir. İş makinelerinin çalışmasının yapmış olduğu maddi kayıpların yanı sıra her bir futbol sahasının tamir ve bakım maliyetleri binlerce dolara mal olmaktadır.


Buz önleme ve çözme faaliyetleri adına günümüze kadar klasik yöntemler kullanılmış olup bu yöntemlerin zararları göz ardı edilmiştir. Klasik yöntemler aktif proseslerdir. Futbol sahasında oluşan buz ve karı ortadan kaldırma, sahadaki buzlanmadan kaynaklanan sürtünmeyi güvenliği sağlama prensibi ile çalışır. İşçilik maliyetleri yüksek değerlere ulaşır. Ayrıca malzeme kullanımı da aynı oranlarda artar. Yüksek korozif etkisiyle alt yapıya ve çevreye ciddi zararlar verir. Klasik yöntemler çok düşük sıcaklıklarda etkinlik göstermezler. Deaktive olduğundan ancak kar yağışından veya fırtınadan sonra müdahale edilebilir. Uygulamada yetersiz kalındığından zaman kaybına neden olur.

Klasik Yöntemler

Gelişen teknolojiler neticesinde karla ve buzlanmayla mücadeleyi iş makinesi ve personeller eliyle yapmanın yerini çim sahalarda yıpranmaya neden olmayan sıvı kimyasallar almıştır. Bu kimyasallar sporcu sağlığına zarar vermeyecek maddelerden hazırlanırlar. Doğa dostu ve toksik olmayan bu kimyasallarımız, biyolojik olarak parçalanabilme özelliğine sahiptirler. Koroziteleri minimize edilmiştir.

Akem Kimya Akem Kimya

KULLANIM ALANLARI

 Doğal ve suni çim alanlarında buz ve karı eritmede,  Seralarda bitkilerin donmasını engellemek amaçlı,

 Doğal ve suni çim alanlarında buz ve karı eritmede,

 Seralarda bitkilerin donmasını engellemek amaçlı,

 Yanıcı değildir.

 İnsan, hayvan ve bitki sağlığı için zararlı değildir.

GREEN SNOW RAİDERS® (Kar ve Buz Çözücü) UYGULAMALARI

GREEN SNOW RAİDERS ® spreyleme sistemi yöntemi ile çim zemine holder araçlarıyla metre kareye 120 – 150 gr gelecek şekilde uygulanmalıdır.

GREEN SNOW RAİDERS ® Kar ve buz oluşumundan önce, oluşum esnasında ve sonrasında uygulanır.

GREEN SNOW RAİDERS ®, zemin sıcaklığı çok düştüğünde (-22° C nin altında), sert tipi şeklinde kar yağışında, zemin birikmiş çok miktarda kar var ise kar küreme aracı ile temizlenip solüsyon uygulanmalıdır. Aksi takdirde çok fazla solüsyon kullanıma neden olacaktır.

Akem Kimya

Choose Your Style

Basic color:
Background:
Background pattern:
Background image: